Tagged with tuyệt thực

Tuyệt thực có ý nghĩa gì trong thế giới hiện đại?

Tuyệt thực có ý nghĩa gì trong thế giới hiện đại?

Tuấn Khanh Có bao giờ bạn tự hỏi, người ta biểu thị sự phản kháng bằng tuyệt thực để làm gì, và vì sao lại có chuyện tuyệt thực? Tuyệt thực đã có trong lịch sử của loài người từ rất lâu, thậm chí hình thức này đã nằm trong ghi chép của luật pháp … Tiếp tục đọc