Tagged with thổ nhĩ kỳ

Kazakhstan: Điều gì đang diễn ra?

Kazakhstan: Điều gì đang diễn ra?

Lý Xuân Hải I. Một chút về Trung Á. Trung Á, theo nghĩa rộng, bao gồm 3 vùng: vùng trung tâm là Kazakhstan, vùng sa mạc là Uzbekistan và Turkmenistan, vùng núi gồm Tadjikistan, Kyrgystan, Afganistan, Pakistan, Iran và một phần Ấn độ. Trong bài viết này khi nói về Trung Á tôi muốn nói … Tiếp tục đọc

Trung Đông : vùng Dầu Sôi Lửa Bỏng

Trung Đông : vùng Dầu Sôi Lửa Bỏng

Nguyễn Trần Ai 1. TRUNG ÐÔNG Tiền-Hồi GIáo: JAHILIYYA Thế giới Hồi giáo Trung Ðông ngày nay, đông bắc có Hắc Hải, tây bắc có Ðịa Trung Hải và đảo Cyprus (9,000 km2) với thủ đô Nicosia, kẹp ở giữa hai bể này là Thổ Nhĩ Kỳ (779,000 km2) với thủ đô Ankara. Tây nam … Tiếp tục đọc