Tagged with Sử thi Odyssée

Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 25

Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 25

CHUNG KHÚC . THI CA KHÚC XXV NƠI  ĐỊA  NGỤC    –     HOÀ  BÌNH Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển ngữ   TÓM LƯỢC :  Thần Hermès dẫn hồn những người cầu hôn xuống địa ngục. Nơi đây được vua Agamemnon và tướng Achille xét xử, được hỏi Amphimédon trả lời về nguyên nhân và diễn tiến … Tiếp tục đọc

Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 24

Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 24

THI CA KHÚC XXIV NHÃ LAN  NHẬN RA  UY LĨNH Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển ngữ TÓM LƯỢC : Vú già Euryclée lên báo tin cho Pénéloppe rằng Ulysse đã về, nhưng nàng không tin. Bước xuống phòng  đại sảnh gặp chồng, khi thì nhận ra, khi thì nghi ngờ, có vị Thần nào giả … Tiếp tục đọc

Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 23

Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 23

THI CA KHÚC  XXIII TRẬN ĐẤU  UY LĨNH  VÀ BỌN CẦU HÔN Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển ngữ Ulysse giương nỏ bắn chết Antinoos, bọn cầu hôn hăm dọa. Chàng cho biết mình là Ulysse, Eurymaque xin tha tội, hứa đền bù, Ulysse từ chối. Eurymaque hô hào xông lên giết Ulysse, chàng bắn chết … Tiếp tục đọc

Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 22

Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 22

THI CA KHÚC XXII CUỘC  THI  BẮN  VỚI  CHIẾC  NỎ  CỦA  UY  LĨNH Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển ngữ Pénéloppe lấy chiếc nỏ của Ulysse mang xuống mời bọn cầu hôn thi bắn qua lỗ 12 chiếc rìu. Télémaque thử chiếc nỏ của cha và giương được, Ulysse ra hiệu ngừng thử. Bọn cầu hôn … Tiếp tục đọc

Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 21

Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 21

THI CA KHÚC XXI TRƯỚC  GIỜ  HÀNH  ĐỘNG Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển ngữ TÓM LƯỢC : Ulysse không ngủ, nghe tiếng các thị tỳ  giễu cợt, chàng muốn trừng phạt, nhưng nén lòng kiên nhẫn, Athéné làm phép cho chàng say ngủ. Pénélope than vãn nỗi khổ đau rồi thiếp ngủ. Ulysse dậy sớm … Tiếp tục đọc

Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 19

Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 19

THI CA KHÚC XIX TRẬN ĐẤU NHAU GIỮA UY LĨNH VÀ  Y RỐT Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển ngữ   TÓM LƯỢC:  Trong lúc Ulysse giả ăn mày chìa tay xin ăn bọn cầu hôn thì có người ăn mày thật tên Iros ganh ghét đuổi đi. Hắn nhục mạ thách thức đánh nhau. Bọn … Tiếp tục đọc

Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 18

Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 18

THI CA KHÚC XVIII THẾ VIỄN MẠC TRỞ VỀ LẦU TRANG AN THẠCH Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển ngữ   TÓM LƯỢC : Sáng hôm sau Télémaque trở về lâu đài, gặp lại vú già Euryclée và mẹ kể lại chuyến đi. Sau đó ra quảng trường tiếp đón Théoclymène, người bạn này tiên tri … Tiếp tục đọc

Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 17

Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 17

THI CA KHÚC XVII THẾ VIỄ̃N MẠC NHẬN RA CHA UY LĨNH Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển ngữ Télémaque đến trại Eumée lúc sáng sớm, sau khi các trai bạn đã đưa bầy lợn ra đồng. Bầy chó vẫy đuôi vui mừng. Eumée mừng Télémaque thoát khỏi ổ phục kích bạn cầu hôn. Ulysse mừng … Tiếp tục đọc

Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 16

Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 16

THI  CA  KHÚC  XVI THẾ  VIỄ̃N  MẠC  VỀ   ĐẾN  TRẠI  ÂU  MÊ Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển ngữ Thần nữ Athénée bay đến Lacédémone để gọi con trai Ulysse, đã đến lúc phải về ngay. Vua Ménélas và Hoàng hậu Hélène tiễn biệt. Hélène tiên đoán điềm lành. Télémaque cùng Pisistrate lên xe trở về … Tiếp tục đọc

Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 15

Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 15

THI CA KHÚC  XV UY LĨNH GẶP LẠI  ÂU MÊ NGƯỜI GIA NHÂN  CHỦ TRẠI  CHĂN LỢN Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển ngữ   TÓM LƯỢC : Uy Lĩnh ngụy trang làm người ăn mày, rời bờ biển đến trại Âu Mê(Eumée) người quản gia trại nuôi lợn, được ông dọn ăn tiếp đãi và … Tiếp tục đọc