Tagged with Quốc Kỳ việt nam

Lá Quốc Kỳ đầu tiên của Việt Nam : Ngũ Liên Tinh Châu

Lá Quốc Kỳ đầu tiên của Việt Nam : Ngũ Liên Tinh Châu

Lá Quốc Kỳ Việt Nam đầu tiên đã tung bay ở Thái Nguyên năm 1917 Trần viết Ngạc  Theo kiến thức hạn hẹp của chúng tôi, quốc kỳ đầu tiên của nước ta được quy định bằng văn bản còn lưu lại đến nay là vào năm Nhâm Tý, 1912. Trong cuốn tự truyện nhan … Tiếp tục đọc