Tagged with Nguyễn Xuân Lung

Một góc nhìn khác về biểu tượng chữ Vạn

Một góc nhìn khác về biểu tượng chữ Vạn

Nguyễn Xuân Lung Trên trang Nghiên cứu quốc tế gần đây có bài viết với nội dung: Lịch sử biểu tượng “ chữ thập ngoặc” của Đức quốc xã, những dòng mở đầu, tác giả viết: “Rất nhiều người thắc mắc không hiểu tại sao chữ Vạn của Phật giáo lại có hình thức trùng … Tiếp tục đọc