Tagged with Nguyễn Nam Trân

Nhật Bản thời Sengoku (Chiến quốc, The Warring States)

Nhật Bản thời Sengoku (Chiến quốc, The Warring States)

Nguyễn Nam Trân  1. Tổng quan Cuộc đại loạn Ônin là bước ngoặt đưa đẩy nước Nhật bước vào một thời đại còn hỗn mang hơn nữa, đó là thời Sengoku (Chiến Quốc).Lúc bây giờ, trên toàn quốc, những nhà cai trị có thực lực và bám rễ sâu tại địa phương đã bắt đầu … Tiếp tục đọc

Quá trình xây dựng nhân vật Tôn Ngộ Không

Quá trình xây dựng nhân vật Tôn Ngộ Không

tác giả NAKANO MIYOKO Nguyễn Nam Trân biên dịch và chú thích Quá trình xây dựng nhân vật Tôn Ngộ Không- tiểu thuyết Tây Du Kí dưới cái nhìn dân thoại học Lời dẫn nhập của người biên dịch:  Tây Du Ký tiêu biểu cho tiểu thuyết chương hồi bình dân Trung Quốc, có ảnh hưởng sâu sắc đến sinh hoạt … Tiếp tục đọc