Tagged with Lại Thế Hiền

Về Thái Tổ Lê Lợi và Thái Tông Lê Lân (Lê Nguyên Long)

Về Thái Tổ Lê Lợi và Thái Tông Lê Lân (Lê Nguyên Long)

Lại Thế Hiền Tuần Báo Văn Nghệ, ở các số 37 (15/09/2018); 44 (03/11/2018); 46(17/11/2018); 48 (01/12/2018); 49 (08/12/2018); 50 (15/12/2018); 51 (22/12/2018) và 52 (29/12/2018), tại mục “Trao đổi” đã đăng các bài tranh luận qua lại về bài viết do ông Vũ Bình Lục khởi xướng: “Truy tìm xuất xứ mấy câu ca … Tiếp tục đọc