Tagged with lá cờ

Từ câu chuyện “Lá cờ khăn gói” đến sự thật lịch sử

Từ câu chuyện “Lá cờ khăn gói” đến sự thật lịch sử

Tôn Thất Thọ  Câu chuyện cụ Phan Thanh Giản (1796 – 1867) đi sứ sang Pháp đã lấy cái khăn bọc gói đồ để làm lá cờ Tổ quốc không biêt xuất phát từ đâu mà đã được truyền miệng khá rộng rãi. Gần đây trên tạp chí Kiến Thức Ngày Nay số 448, số … Tiếp tục đọc

Tản mạn về lá cờ

Tản mạn về lá cờ

Nguyễn Đức Chính Cờ là một biểu hiệu cho một thực thể hay một sắc lệnh, trong khi phướn mang ý nghĩa tâm linh nhằm triệu thỉnh và tiếp dẫn theo ý nghĩa hàng chữ ghi trên nó. Cờ thường gắn dọc một phần cán, còn phướn chỉ treo ở đầu cán. Cũng có trường … Tiếp tục đọc