Tagged with Huawei

Thế giới kỹ thuật số khác nhau tại Đại hội Di động Thế giới (MWC Barcelona)

Thế giới kỹ thuật số khác nhau tại Đại hội Di động Thế giới (MWC Barcelona)

David Goldman Ngày 3 tháng Ba 2023 Biên dịch: GaD Huawei của Trung Quốc có tầm nhìn 5G tới doanh nghiệp mà phương Tây cho đến nay vẫn chưa thể sao chép hoặc nắm bắt. BARCELONA – Con số kỷ lục 85.000 người tham dự tại Đại hội Thế giới Di động đã chứng kiến … Tiếp tục đọc