Tagged with drone

<strong>Bầy drone tự sát siêu nhỏ của Elbit có thể săn kẻ thù trong trận chiến đô thị</strong>

Bầy drone tự sát siêu nhỏ của Elbit có thể săn kẻ thù trong trận chiến đô thị

Seth J. Frantzman  20 tháng Mười Một 2022 Biên dịch: GaD Khi drone trở nên linh hoạt hơn, chúng có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ hơn trong các thành phố, điều này cũng dẫn đến những câu hỏi về việc sử dụng công nghệ trong chiến tranh.  Một drone mới từ Hệ thống Elbit … Tiếp tục đọc