Tagged with bắc giang

Truyền thống khoa bảng Bắc Giang trong tiến trình lịch sử

Truyền thống khoa bảng Bắc Giang trong tiến trình lịch sử

Khổng Đức Thiêm VỀ TIẾN TRÌNH KHOA BẢNG BẮC GIANG Trong chặng đường dài tới 825 năm (1075 – 1919) tham gia vào những cuộc thi thố nơi cửa cửa Khổng sân Trình, mặc dù ở vào vị trí trung du và miền núi, đất rộng người thưa, kinh tế kém phát triển nhưng người … Tiếp tục đọc

Yên Dũng xưa

Yên Dũng xưa

  Khổng Đức Thiêm  Yên Dũng ngày nay được hợp thành từ 3 huyện Cổ Dũng, Yên Việt và Phượng Nhỡn có diện tích là 185,9km2 nằm ở phía đông nam tỉnh Bắc Giang. Đây là một bình nguyên nhỏ trải đều đôi bờ sông Thương và giữa hạ lưu hai sông Lục Nam và … Tiếp tục đọc