Tagged with Vĩnh Khang

Putin cho rằng Ukraine trong lịch sử luôn là một phần của nước Nga – Điều đó có phải là sự thật? 

Putin cho rằng Ukraine trong lịch sử luôn là một phần của nước Nga – Điều đó có phải là sự thật? 

Vĩnh Khang Tổng thống Putin đã đưa ra tuyên bố nói rằng về cơ bản Ukraine luôn là một phần lịch sử của Nga. Điều đó có thật không?  Ukraine ngày nay là một khu vực tranh chấp và nhiều lần xảy ra sự dịch chuyển biên giới trong nhiều thế kỷ chứ không hoàn … Tiếp tục đọc