Tagged with Việt Nam thiên sử bi hùng

Việt Nam thiên sử bi hùng 1945-1975- Bài 7

Việt Nam thiên sử bi hùng 1945-1975- Bài 7

Max Hastings Trần Quang Nghĩa dịch CHƯƠNG 7 : 1963: QUAN TÀI CHO HAI TỔNG THỐNG 1 Trận Đánh Nhỏ, Câu Chuyện Lớn: Ấp Bắc Theo chân các đám đông cố vấn, nhà ngoại giao, phi công,  lực lượng đặc biệt, bộ phận nghe lén điện tử và gián điệp đến Việt Nam là đội ngũ nhà … Tiếp tục đọc