Tagged with Turkmenistan

Chủ nghĩa đa phương so với ‘Turkmenistan trước hết’

Chủ nghĩa đa phương so với ‘Turkmenistan trước hết’

Javier Piedra Ngày 6 tháng Ba 2023 Biên dịch: GaD Ashgabat có thể biến tròn thành vuông không? Tổng thống Turkmen Serdar Berdimuhamedov đặt mục tiêu định vị đất nước của mình như một trung tâm Á-Âu lớn về thương mại hàng hóa và dịch vụ. Mặc dù trước đây nó có vẻ xa vời, nhưng … Tiếp tục đọc