Tagged with trang phục việt nam

Triều phục văn quan võ tướng nhà Nguyễn và phẩm phục theo cấp bậc

Triều phục văn quan võ tướng nhà Nguyễn và phẩm phục theo cấp bậc

Tác giả: NGUYỄN ĐÔN  Dịch: Đức Chính Chỉ dụ năm Thiệu Trị thứ 5 (1845) có dụ:[1] “Việc chế định triều phục là để tỏ rõ người mặc là người có đức. Xưa nay các quan văn võ được ban cấp phẩm phục triều theo chế định[2]. Mỗi phẩm cấp chó một bộ đại triều … Tiếp tục đọc

Những tư tưởng ảnh hưởng đến văn hóa trang phục cung đình Việt Nam

Những tư tưởng ảnh hưởng đến văn hóa trang phục cung đình Việt Nam

Trang phục cung đình Nhà Nguyễn Trần Quang Đức  1. Tư tưởng đế vương “Trung Quốc thịnh cường, ngoại di chấn điệp”(Đại Việt Lam sơn Dụ lăng bi – Di tích Lam Kinh. Ảnh: Trần Quang Đức Theo quy luật sáng tạo văn hóa, lại trên tinh thần tự chủ, chủ động xây dựng đất … Tiếp tục đọc