Tagged with Trần Thanh Ái

Người của đế chế La Mã đến Việt Nam

Người của đế chế La Mã đến Việt Nam

Trần Thanh Ái Trong một thời gian khá dài, tâm thức của người Việt đã đồng hóa “người Tây” là người “Phú lang xa”, người Pháp, chứ không còn có ý nghĩa tổng quát là “người đến từ phương Tây”. Điều đó không khó hiểu: những đau thương trong thời Pháp thuộc đã khắc sâu … Tiếp tục đọc