Tagged with tiệp khắc

The Plastic People of the Universe, ban nhạc rock khiến chính quyền Tiệp Khắc khó chịu

The Plastic People of the Universe, ban nhạc rock khiến chính quyền Tiệp Khắc khó chịu

The Plastic People of the Universe (PPU) là một ban nhạc rock người Séc đến từ Praha. Họ là đại diện tiêu biểu nhất của nền văn hóa ngầm của Praha (1968–1989), vốn đã đi ngược lại với chính quyền Tiệp Khắc. Các thành viên của ban nhạc thường phải chịu những hậu quả nghiêm … Tiếp tục đọc