Tagged with Thụy Điển

Danuta Danielsson

Danuta Danielsson

Vào ngày 13 tháng 4 năm 1985, Đảng Tân QX của Thụy Điển (Nordiska rikspartiet – NRP) có một cuộc tuần hành ở Växjö, Thụy Điển. Đảng đã nhận được sự cho phép của cảnh sát để biểu tình lúc 12h trưa tại Stortorget ở Växjö. Ngay cả trước khi các cuộc biểu tình bắt … Tiếp tục đọc