Tagged with thanh hóa

Mấy nét đại cương về họ Dương Việt Nam trong lịch sử dân tộc (từ khởi thuỷ đến 1945)

Mấy nét đại cương về họ Dương Việt Nam trong lịch sử dân tộc (từ khởi thuỷ đến 1945)

                               Khổng Đức Thiêm CỘI NGUỒN VÀ ĐỊA BÀN KHỞI SINH DÒNG HỌ DƯƠNG VIỆT NAM Tục truyền, từ ngàn năm trước công nguyên, tổ tiên ta đã làm chủ đất Châu Kinh, Châu Dương dựng nên nước Xích Quỷ. Đây là một lãnh thổ lớn rộng, phía bắc vươn tận hồ Động Đình (nay … Tiếp tục đọc

Thiệu Hóa xưa

Thiệu Hóa xưa

Khổng Đức Thiêm Thiệu Hóa vốn được cấu tạo từ hai vùng đất thuộc huyện Quân Ninh và huyện Tư Phố trong quận Cửu Chân(1). Dấu tích thành Tư Phố – trị sở của quận và lỵ sở của huyện vẫn còn tại làng Giàng (Dương Xá – Thiệu Dương) – điểm hội tụ đầu … Tiếp tục đọc

Yên Định xưa

Yên Định xưa

  Khổng Đức Thiêm  Yên Định là một huyện của tỉnh Thanh Hóa. Gần hai ngàn năm trước, đây là vùng đất tạo nên các huyện Tư Phố và Vô Biên thuộc quận Cửu Chân, sau đó đổi tên là các huyện Quan An và Ninh Duy. Thời thuộc Đường hai huyện trên hợp lại … Tiếp tục đọc