Tagged with Thần Khúc của Dante Alighieli

Thần Khúc của Dante Alighieli – Bài 28

Thần Khúc của Dante Alighieli – Bài 28

Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh* chuyển ngữ thơ lục bát THIÊN ĐƯỜNG THI CA KHÚC X Vùng trời Sao Mai. Chiêm ngưỡng kiến trúc vũ trụ. Vùng trời thứ tư, Vùng Mặt Trời. Các thiên thần họp thành vòng nhảy quanh Đăng Tử và Bích Chi. Thánh Thomas d  ́ Aquin giới thiệu 12 hiền triết, … Tiếp tục đọc

Thần Khúc của Dante Alighieli – Bài 25

Thần Khúc của Dante Alighieli – Bài 25

Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh* chuyển ngữ thơ lục bát THIÊN ĐƯỜNG  NHỮNG THI CA KHÚC VINH DANH NGƯỜI YÊU           Địa Ngục và Tĩnh Thổ chỉ là khúc dạo đầu. Thiên Đường là tác phẩm Dante ôm ấp trọn tấm lòng đề vinh danh người yêu Béatrice trong vinh quang, trong niềm hoan lạc thần … Tiếp tục đọc