Tagged with Thần Khúc của Dante Alighieli

Thần Khúc của Dante Alighieli – Bài 14

Thần Khúc của Dante Alighieli – Bài 14

 Sau khi đi qua các vòng Địa Ngục từ trung tâm Đất đến bên ngoài, trèo lên các dốc đá cao, bám víu vào các chùm lông trên thân hình to lớn lạnh băng của Lucifer, một thiên thần chống lại quyền lực kẻ sinh ra mình, nên bị rớt xuống Địa Ngục. Rời Địa Ngục, Virgile và Dante có cảm giác sung sướng như lạc vào Thiên Đường. Tiếp tục đọc