Tagged with Thần Khúc của Dante Alighieli

Thần Khúc của Dante Alighieli – Bài 4

Thần Khúc của Dante Alighieli – Bài 4

Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển ngữ thơ lục bát ĐỊA NGỤC THI CA KHÚC VII   Tâng Địa Ngục thứ 4:  Người biển lận và người hoang phí. Họ đẩy những tảng đá và chữi rủa nhau. Tầng Địa Ngục thứ 5. Người nóng nẩy bị ngâm trong nước bùn lầy sông Styx. Quỷ Cai … Tiếp tục đọc