Tagged with Tần Thủy Hoàng

Lăng mộ Tần Thủy Hoàng

Lăng mộ Tần Thủy Hoàng

Đặng Tú Thông tin chung: Công trình: Lăng mộ Hoàng đế Trung Quốc đầu tiên – Tần Thủy Hoàng (Mausoleum of the First Qin Emperor) Địa điểm: Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc (N34 22 60 E109 5 60) Thiết kế kiến trúc: Quy mô: Diện tích Di sản 244ha; Vùng bảo vệ 3425ha Năm hình thành: 246 … Tiếp tục đọc

Giao Chỉ và Tượng Quận

Giao Chỉ và Tượng Quận

Trần Việt Bắc  Người Việt chúng ta ai đã đọc và tìm hiểu về sử thì đều biết là sử nước Việt chỉ được bắt đầu được viết từ thời nước Việt có tự chủ, nói cho đúng hơn là từ thời Lý. Quyển sử đầu tiên được viết là Sử ký của Đỗ Thiện, … Tiếp tục đọc