Tagged with rus

Lịch sử Đế quốc Byzantine

Lịch sử Đế quốc Byzantine

biên dịch : hongsonvh  Tóm lược những sự kiện lớn của Đế quốc Byzantine 226 Ardashir lật đổ triều đình Pathia. 235 Hoàng Đế Alexander Severus bị sát hại bởi binh lính của mình. 243-4 Hoàng Đế Gordian bị đánh bại bởi Shapur I của Ba Tư. 251 Hoàng Đế Decius chết trong trận chiến chống người Goth. 260 Người Batư đánh bại và bắt sống Hoàng Đế Valerian. Người Frank xâm chiếm xứ Gaul; Người Alamanni xâm chiếm Italy, các cuộc khởi nghĩa xảy ra ở Balkans. … Tiếp tục đọc