Tagged with Robert the Bruce

Trận Bannockburn — Một vị anh hùng Scotland thắp lên ngọn lửa tự do

Trận Bannockburn — Một vị anh hùng Scotland thắp lên ngọn lửa tự do

Jason Ho Nhiều chỉ huy dũng cảm đã bước lên theo tiếng gọi của dân tộc Scotland vào Trận Bannockburn để chống lại những kẻ áp bức. Một trong số những vị này là Robert the Bruce, vị anh hùng nổi tiếng của Scotland, người đã gây cho Vua Edward II nước Anh nỗi hoảng … Tiếp tục đọc