Tagged with pytin

Putin đã ngăn chặn tính cởi mở của xã hội Nga với một loạt hạn chế về truyền thông

Putin đã ngăn chặn tính cởi mở của xã hội Nga với một loạt hạn chế về truyền thông

 Cù Tuấn dịch từ The New York Times. Một trong những điều nghịch lý về sự cai trị ngày càng độc đoán của Vladimir V. Putin đối với nước Nga là ông vẫn duy trì sự tương đối cởi mở của xã hội Nga. Mặc cho tất cả sự kiểm soát của nhà nước Nga … Tiếp tục đọc