Tagged with phương đông

Mô hình kinh tế phương Đông thời trung đại

Mô hình kinh tế phương Đông thời trung đại

Trần Hoàng Phương Đông là một vùng đất rộng lớn, bao gồm toàn bộ khu vực Châu Á và vùng Đông Bắc Châu Phi, với những nền văn minh xuất hiện sớm trên thế giới (so với phương Tây). Các nước lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản,… đã bước vào thời kì trung … Tiếp tục đọc

Vấn đề giá trị quan châu Á: nghiên cứu so sánh châu Á và phương Tây

Vấn đề giá trị quan châu Á: nghiên cứu so sánh châu Á và phương Tây

Hồ Sĩ Quý (Viện Thông tin KHXH Việt Nam) Lời giới thiệu của trang Vanhoahoc.vn: Bàn về sự khác biệt giá trị giữa Châu Á và phương Tây, các nhà nghiên cứu thường có những ý tưởng chung là: Ở các xã hội Châu Á chắc chắn có những giá trị đặc thù so với phương Tây. … Tiếp tục đọc