Tagged with phần lan

Lịch sử lặp lại: Từ Phần Lan 1939 đến Ukraina 2022

Lịch sử lặp lại: Từ Phần Lan 1939 đến Ukraina 2022

Cù Tuấn dịch từ Wall Street Journal. Cuộc xâm lược Phần Lan của Liên Xô vào tháng 11 năm 1939 rất giống với cuộc xâm lược của Nga vào Ukraina vào tháng 2 năm 2022. Hiện nay Nga đang mắc nhiều sai lầm tương tự như trong thất bại quân sự năm đó. Phần Lan … Tiếp tục đọc