Tagged with nguyên sử

Đính chính vài chi tiết về các trận thuỷ chiến chống quân Nguyên

Đính chính vài chi tiết về các trận thuỷ chiến chống quân Nguyên

Hồ bạch Thảo Đính chính vài chi tiết về các trận thuỷ chiến chống quân Nguyên tại vùng sông Bạch Đằng trong cuộc xâm lăng nước ta lần thứ ba. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ quyển 5, trang 54b, chép về chiến dịch chống quân Nguyên trên sông Bạch Đằng và vùng phụ cận … Tiếp tục đọc

Nguyên sử /Liệt truyện /Ngoại Di /Trảo Oa ( Java -Indonesia)

Nguyên sử /Liệt truyện /Ngoại Di /Trảo Oa ( Java -Indonesia)

Tích Dã dịch/ viethoc.org http://www.guoxue.com Trảo Oa [Java] ở ngoài biển, nhìn Chiêm Thành thêm xa. Từ Tuyền Nam đi thuyền vuợt biển, trước tiên đến Chiêm Thành rồi sau đó đến nước này. Phong tục, sản vật của nước này không thể khảo xét, đại khái là các nước phiên ở ngoài biển phàn nhiều … Tiếp tục đọc