Tagged with nguyễn chánh thi

Biến động miền Trung năm 1966

Biến động miền Trung năm 1966

Lâm Vĩnh Thế Nguyên nhân trực tiếp Ngày 11-3-1966, “Hội-đồng các Tướng-lãnh và Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia (UBLĐQG) nhóm họp 5 tiếng đồng hồ tại Bộ Tổng-tham-mưu và quyết định cho Trung-tướng Nguyễn Chánh Thi, Tư-lịnh Vùng I Chiến-thuật  kiêm Đại-biểu Chánh-phủ tại vùng nầy, được nghĩ phép để đi chữa bịnh mũi.”(1) … Tiếp tục đọc