Tagged with nguyễn bỉnh khiêm

Nhà Tây Sơn sụp đổ và những câu sấm Trạng Trình

Nhà Tây Sơn sụp đổ và những câu sấm Trạng Trình

GS  Cao Ngọc Lân 1. Bức tranh toàn cảnh nhà Tây Sơn Vào thời điểm vinh quang nhất của phong trào Tây Sơn trong công cuộc thống nhất đất nước 1786 – 1787 mà Nguyễn Huệ là người tiêu biểu nhất thì phong trào Tây Sơn đã bị Nguyễn Nhạc phong kiến hóa, phân phong làm … Tiếp tục đọc

Sấm Trạng Trình toàn tập

Sấm Trạng Trình toàn tập

Tượng Nguyễn Bỉnh Khiêm Nguyễn Bỉnh Khiêm(1491-1585) Nguyễn Thiên Thụ sưu tập, chú giải LỜI NÓI ĐẦU Theo thời gian và cũng vì thời đại, chúng ta đã mất nhiều tài liệu và không được tiếp cận với các tài liệu xưa. Vì vậy mà tôi lập Sơn Trung thư trang để làm một thư viện … Tiếp tục đọc