Tagged with người mường

Bộ máy quản lí hành chính dưới chế độ xưa tại tỉnh Mường Hòa Bình

Bộ máy quản lí hành chính dưới chế độ xưa tại tỉnh Mường Hòa Bình

Khổng Đức Thiêm   THỜI PHONG KIẾN Người Mường Hòa Bình quan niệm rằng họ là những con thứ, cháu thứ của Hùng Vương thứ 18, được chia phong cho các họ Đinh, Quách, Bạch, Hà, Xa, Cao. Khi 6 họ này được làm Quan Lang đã đem người nhà, trai gái đi mở mang … Tiếp tục đọc

Một vài nhận xét về mối quan hệ Mường Việt và quá trình phân hóa giữa tộc Mường và tộc Việt

Một vài nhận xét về mối quan hệ Mường Việt và quá trình phân hóa giữa tộc Mường và tộc Việt

Trần Quốc Vượng, Nguyễn Dương Bình I Người Mường là một dân tộc ít người đứng hàng thứ hai về mặt dân số ở Bắc Việt Nam, sau dân tộc Tày (khoảng 42 vạn người). Tên “Mường” hiện đã trở thành một tên gọi phổ biến dùng để chỉ một dân tộc cụ thể (“dân … Tiếp tục đọc