Tagged with ngũ hồ loạn hoa

Ngoại tộc dày xéo, cai trị Trung Quốc:  Trung Quốc phân chia nam bắc : nước Bắc Nguỵ [386-557]   

Ngoại tộc dày xéo, cai trị Trung Quốc: Trung Quốc phân chia nam bắc : nước Bắc Nguỵ [386-557]   

Hồ Bạch Thảo Sau thời 16 nước Ngũ Hồ loạn Hoa, đến lượt Thác Bạt Khuê người gốc Tiên Ty kiến lập chính quyền Bắc Nguỵ ; đây là chính quyền phương bắc đầu tiên thời Nam Bắc triều. Bộ tộc Thác Bạt Tiên Ty nguyên lai cư trú tại Hắc Long Giang ngày nay, … Tiếp tục đọc