Tagged with nam tiến

Tìm hiểu quá trình mở rộng lãnh thổ của người Việt xuống phía Nam (bài 2)

Tìm hiểu quá trình mở rộng lãnh thổ của người Việt xuống phía Nam (bài 2)

Hoa Anh Đào IV. Họ Nguyễn mở đất Đàng Trong Bối cảnh lịch sử             Sau cục diện Nam – Bắc triều kết thúc, hình thành cục diện Đàng Ngoài – Đàng Trong. Như vậy, đến giai đoạn này, quá trình mở rộng lãnh thổ của người Việt xuống phía Nam được thực hiện ở … Tiếp tục đọc

Tìm hiểu quá trình mở rộng lãnh thổ của người Việt xuống phía Nam (bài 1)

Tìm hiểu quá trình mở rộng lãnh thổ của người Việt xuống phía Nam (bài 1)

 Hoa Anh Đào I. ĐẶT VẤN ĐỀ             Cương giới lãnh thổ luôn là một vấn đề thiêng liêng của từng quốc gia, từng dân tộc. Việc phân định ranh giới giữa các quốc gia với nhau luôn mang nhiều sự tranh chấp. Nhiệm vụ của nhà sử học khi nghiên cứu vấn đề này … Tiếp tục đọc

Nam tiến (bài kết)

Nam tiến (bài kết)

CHƯƠNG 3: NHỮNG DI SẢN LỊCH SỬ CỦA NAM TIẾN VỚI LỊCH SỬ DÂN TỘC Đổng Thành Danh Sau khi tìm hiểu, nghiên cứu những nguyên nhân, tiền đề, điều kiện phát xuất, cũng như diễn biến, các giai đoạn các sự kiện liên quan đến cuộc Nam tiến của dân tộc. Tôi nhận thấy tầm quan … Tiếp tục đọc