Tagged with Miến Điện

Những nhân vật quan trọng của lịch sử Miến Điện hiện đại

Những nhân vật quan trọng của lịch sử Miến Điện hiện đại

Đăng Phạm *Trước tiên, nói qua một chút về tên của người Miến Điện. Rất đặc biệt ở chỗ tên người Miến không có họ. Trước kia, tên của người Miến thường chỉ có đúng một chữ, trong khi tên của các dân tộc khác cũng trong nước Miến Điện có thể dài hơn. Nhưng … Tiếp tục đọc