Tagged with mãn thanh

Những đứa con của thiên đàng

Những đứa con của thiên đàng

Tác giả : Maverick / alternatehistory.com Hiệu đính : Triệu Sơn Hà  Phần 1: Mãn Châu thời nhà Minh Thung lũng sông Liao là trung tâm của khu vực mà người phương Tây gọi là Mãn Châu, một nơi mà rừng, thảo nguyên và đất nông nghiệp năm chồng lên nhau. Vào thế kỷ XVI, … Tiếp tục đọc

Thanh binh nhập quan

Thanh binh nhập quan

Nguyễn Duy Chính LỊCH SỬ Triều Minh khởi đầu khi Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương đuổi được người Mông Cổ lên ngôi hoàng đế năm 1368, niên hiệu Hồng Võ và chấm dứt khi vua Tư Tông, niên hiệu Sùng Trinh thắt cổ chết năm 1644, tổng cộng 276 năm bao gồm 18 đời. … Tiếp tục đọc