Tagged with Mahatma Gandhi

Bức thư Mahatma Gandhi gửi Adolf Hitler

Bức thư Mahatma Gandhi gửi Adolf Hitler

Trong cuốn sách có tựa đề “Les vies cachées de Gandhi” xuất bản tháng 1-2018 ở Pháp, nhà văn, nhà báo Gilles Van Grasdorff đã tiết lộ nội dung 2 bức thư mà lãnh đạo phong trào độc lập Ấn Độ Mahatma Gandhi gửi Quốc trưởng Đức Adolf trong những năm 1939-1940. Những bức thư … Tiếp tục đọc