Tagged with Long Vũ

Danh sách nhỏ các vụ rớt máy bay làm thiệt mạng nguyên thủ quốc gia và các thuyết âm mưu

Danh sách nhỏ các vụ rớt máy bay làm thiệt mạng nguyên thủ quốc gia và các thuyết âm mưu

Long Vũ – Đầu tiên: tổng thư ký LHQ Dag Hammarskjöld rơi máy bay thiệt mạng trên đường đến Congo ngày 18/12/1961. Đây là một trong những vụ tai nạn bí ẩn và khó điều tra nhất. Diễn ra trong bối cảnh hết sức rối ren ở Congo lúc đó, khi nước này bị chia … Tiếp tục đọc

Anh hùng hay tướng cướp: Osman Batyr và các nhóm vũ trang người Kazakh ở Tây Trung Quốc

Anh hùng hay tướng cướp: Osman Batyr và các nhóm vũ trang người Kazakh ở Tây Trung Quốc

Ngày 29/4/1951, tại thủ phủ Dihua (nay là thành phố Urumqi) thuộc tỉnh Tân Cương, Trung Quốc – hơn 8 vạn nhân dân các dân tộc Tân Cương tham dự một buổi xét xử lớn nhất lịch sử địa phương. Chính quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa kết án và tử hình tướng cướp người Kazakh – Osman Batyr – người đã lãnh đạo các nhóm vũ trang hàng vạn quân của người Kazakh trên lãnh thổ Tân Cương trong hơn 40 năm từ những năm đầu thế kỷ 20. Tiếp tục đọc