Tagged with Lê Trinh

Lê Quý Dật Sử

Lê Quý Dật Sử

Phạm Văn Thắm Xã hội phong kiến Việt Nam cuối thời Lê – Trịnh đã xẩy ra nhiều biến động lịch sử. Trong kho tàng thư tịch Hán Nôm, chúng ta còn giữ được nhiều sách sử ghi chép về giai đoạn này. Ngoài các bộ chính sử như Đại Việt sử ký toàn thư, … Tiếp tục đọc

Phụ chính đại thần Lê Trinh

Phụ chính đại thần Lê Trinh

PHỤ CHÍNH ĐẠI THẦN LÊ TRINH VỚI NHỮNG ĐÓNG GÓP CHO QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC Trúc Diệp Thanh Nhân ngày Giỗ lần thứ 100 của Phó bảng Lê Trinh, một nhân vật lịch sử của Quảng Trị, ngày 12/9/2009 tại TP Đông Hà (Quảng Trị) Hội Di sản Văn hóa tỉnh Quảng Trị phối hợp … Tiếp tục đọc