Tagged with lạc việt

Vài ghi chú về chữ Việt cổ (bài 3)

Vài ghi chú về chữ Việt cổ (bài 3)

Đặng Thanh Bình   Dẫn nhập 1.1 Tóm tắt: Trong 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu một số điểm sau: Thứ nhất là cộng đồng người tiền Việt Mường (người Mol) sinh sống ở vùng lãnh thổ đồng bằng 3 con sông là: sông Hồng, sông Mã và sông Cả. Luôn có sự … Tiếp tục đọc

Các vua Hùng dựng nước Văn Lang

Các vua Hùng dựng nước Văn Lang

Cung Đình Thanh Đã từ lâu, tôi có ý định viết về đề tài “Các Vua Hùng dựng nước”. Nhưng mỗi lần cầm bút lại một lần gác bút dù đã trải qua nhiều ngày đêm đắn đo, suy nghĩ: Huyền thoại Lạc Long Âu Cơ. (Bấm vào đây để đọc Truyện Hồng-Bàng) sinh bọc … Tiếp tục đọc

Việt tộc có phải man di không?

Việt tộc có phải man di không?

Có phải Man Di không? Tộc người và sự biến đổi các quan niệm về các tộc Việt cổ khoảng năm 400-50 TCN (I) Erica Brindley Người dịch: Hà Hữu Nga Việc nghiên cứu về tộc người trong các khoa học xã hội đương đại giúp thiết kế mộtcon đường phức tạp hơn cho các nghiên … Tiếp tục đọc

Về Kỷ Hồng Bàng trong sử Việt

Về Kỷ Hồng Bàng trong sử Việt

Đặng Thanh Bình   Trước khi chúng ta tìm hiểu về thủa Hồng Bàng, thì cần thống nhất với nhau rằng: Kỷ này bao gồm khởi đầu từ Kinh Dương Vương đến Lạc Long Quân đến Hùng Vương cuối cùng kết thúc ở An Dương Vương Thục Phán. Sách Khâm định Việt sử thông giám … Tiếp tục đọc

Dân tộc Kinh ở Quảng Tây

Dân tộc Kinh ở Quảng Tây

Vương Văn Quang Phạm Hoàng Quân dịch Lời người dịch: Người Kinh là dân tộc chủ yếu trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Một bộ phận dân tộc Kinh hiện đang sinh sống ở Khu Tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc; là một trong 56 dân tộc của nước Cộng … Tiếp tục đọc