Tagged with Kathlene Baldanza

Nhặt sạn từ sách “Trung Hoa đời Minh và Việt Nam: Thương Lượng về Các Ranh Giới (1)  tại Á Châu thời Sơ Kỳ Cận Đại” của Kathlene Baldanza

Nhặt sạn từ sách “Trung Hoa đời Minh và Việt Nam: Thương Lượng về Các Ranh Giới (1)  tại Á Châu thời Sơ Kỳ Cận Đại” của Kathlene Baldanza

Lê Tư   Theo lời tự giới thiệu, Kathlene Baldanza là sử gia chuyên về Việt Nam-Trung Hoa thời sơ kỳ cận đại, bà có sở thích về lịch sử thư tịch, trao đổi ngoại giao-văn hóa và lịch sử môi trường. Kathlene Baldanza từng theo học ngành Ngôn ngữ và Văn minh Đông Á … Tiếp tục đọc