Tagged with hy lạp

Sử thi Iliade- Thi hào Homère: Thiên trường ca bất tử của nhân loại (bài 1)

Sử thi Iliade- Thi hào Homère: Thiên trường ca bất tử của nhân loại (bài 1)

Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh             Thơ Thi Hào Homère là  một chuổi châu ngọc toàn hảo, không thể  thay một câu, không thể thế một chữ. Từ ba ngàn năm trước nền văn minh Hy Lạp đã tạc tượng thần Apolon, tượng thần Vệ Nữ toàn hảo, người xem ngày nay phải rung động … Tiếp tục đọc