Tagged with hy lạp

Lịch sử những ý tưởng tôn giáo : Từ Thời Kỳ Đồ Đá Đến Chủ Nghĩa Thần Bí Eleusis

Lịch sử những ý tưởng tôn giáo : Từ Thời Kỳ Đồ Đá Đến Chủ Nghĩa Thần Bí Eleusis

Tác giả Mircea Eliade Chuyển ngữ Mai Dạ Phúc Ca  Hành vi mang tính tôn giáo của người nguyên thủy (paleanthropians) Liệu người nguyên thủy có tôn giáo hay không là một câu hỏi mang tính tranh luận mà phe cho rằng người nguyên thủy không có tôn giáo không có đủ bằng chứng để … Tiếp tục đọc

Sử thi Iliade- Thi hào Homère: Thiên trường ca bất tử của nhân loại (bài 1)

Sử thi Iliade- Thi hào Homère: Thiên trường ca bất tử của nhân loại (bài 1)

Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh             Thơ Thi Hào Homère là  một chuổi châu ngọc toàn hảo, không thể  thay một câu, không thể thế một chữ. Từ ba ngàn năm trước nền văn minh Hy Lạp đã tạc tượng thần Apolon, tượng thần Vệ Nữ toàn hảo, người xem ngày nay phải rung động … Tiếp tục đọc