Tagged with hy lạp

Lạm phát của Hy Lạp trong thế chiến thứ hai

Lạm phát của Hy Lạp trong thế chiến thứ hai

Hy Lạp vào năm 1944 chứng kiến ​​giá cả tăng gấp đôi sau mỗi 4,3 ngày. Siêu lạm phát ở Hy Lạp về mặt kỹ thuật bắt đầu vào tháng 10/1943, trong thời kỳ Đức chiếm đóng đất nước trong Thế chiến thứ hai. Tuy nhiên, lạm phát nhanh nhất xảy ra khi chính phủ … Tiếp tục đọc