Tagged with hy lạp

Sử thi Aeneid của Virgil

Sử thi Aeneid của Virgil

Vĩ Như (*) Aeneid là tác phẩm thể hiện các chủ đề lớn của văn học sử thi: người anh hùng và cuộc lưu vong, sự tương giao của con người với các vị thần, tình yêu, cái chết, sự hy sinh, chiến tranh, công bình và chính nghĩa La Mã lập quốc khi Hy Lạp … Tiếp tục đọc

Trận thủy chiến Salamis

Trận thủy chiến Salamis

Biên dịch hongsonvh-ttvnol Trận Salamis là một trận đánh hải quân quyết định giữa các quốc gia-thành phố Hy Lạp và đế quốc Ba Tư vào năm 480 trước Công nguyên ở một eo biển giữa Piraeus và đảo Salamis, một hòn đảo ở vịnh Saron gần Athena. Chiến thắng của người Hy Lạp đã … Tiếp tục đọc