Tagged with Hà Hữu Nga

Alexandre Đại đế và Phật giáo

Alexandre Đại đế và Phật giáo

Etienne Lamotte Người dịch: Hà Hữu Nga  Kỷ niệm của Alexandre Đại đế tại Ấn Độ Việc ca thán về sự im lặng của người Ấn Độ đối với cuộc viễn chinh của Alexandre Đại đế tại Afghanistan và vùng tây bắc Ấn Độ năm 327 – 325 TCN và sự miễn cưỡng của các … Tiếp tục đọc

Nhìn lại lịch sử Champa

Nhìn lại lịch sử Champa

Michael Vickery Người dịch: Hà Hữu Nga Như đầu đề của bài viết muốn nói, tôi cho rằng lịch sử Champa, với tư cách là một tổng thể hầu như chưa có một nghiên cứu phê phán nào, kể từ khi cuốn sách1 của Georges Maspéro xuất bản năm 1928, nay cần phải được nhìn lại với … Tiếp tục đọc