Tagged with Gò Ba Sao

Giải mã bí ẩn văn hóa Gò Ba Sao

Giải mã bí ẩn văn hóa Gò Ba Sao

Hà Văn Thùy I. Dẫn nhập Năm 1929, một nông dân vùng Gò Ba Sao thành phố Nam Tinh (南星), huyện Quảng Hán (广汉), khu Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc, trong khi đào giếng đã khám phá một kho lớn các món ngọc bích quý giá. Suốt nhiều năm các nhà khảo cổ … Tiếp tục đọc