Tagged with Frank

Văn minh phương Tây: Đêm trường đen tối

Văn minh phương Tây: Đêm trường đen tối

  GS. Eugen Weber Lê Quỳnh Ba biên tập I . Đêm trường đen tối ở châu Âu: (476 – 800 AD): Đó là thời đại hỗn loạn. Giết chóc, đốt phá, cướp bóc, cưỡng đoạt, thời đại mà thế giới dường như sụp đổ. Ngay cả Giáo hội cũng phụ thuộc các bộ lạc dã … Tiếp tục đọc

Vercingétorix và Samara

Vercingétorix và Samara

Mathilde Tuyet Tran Lời nói đầu: Tôi không phải là một nhà sử học chuyên nghiệp. Tính khách quan của các nhà sử học có một giá trị tương đối, vì tùy theo thế đứng chính trị-lịch sử-xã hội-văn hóa của bản thân mình mà mỗi sử gia có nhiều cách nhìn và cách viết … Tiếp tục đọc