Tagged with Frank

Vercingétorix và Samara

Vercingétorix và Samara

Mathilde Tuyet Tran Lời nói đầu: Tôi không phải là một nhà sử học chuyên nghiệp. Tính khách quan của các nhà sử học có một giá trị tương đối, vì tùy theo thế đứng chính trị-lịch sử-xã hội-văn hóa của bản thân mình mà mỗi sử gia có nhiều cách nhìn và cách viết … Tiếp tục đọc