Tagged with Francisco Pizarro

Trận Cajamarca — Cuộc chinh phục của Tây Ban Nha chấm dứt đế chế Inca

Trận Cajamarca — Cuộc chinh phục của Tây Ban Nha chấm dứt đế chế Inca

Jason Ho Trận Đánh Cajamarca là một trận chiến giữa người Tây Ban Nha và người Inca vào năm 1532. Trận chiến, thường được cho là một cuộc phục kích hay là một cuộc giao tranh chánh diện, chứng kiến một đơn vị nhỏ lính Tây Ban Nha dưới sự lãnh đạo của kẻ chinh … Tiếp tục đọc