Tagged with dương tử

Vài tên hồ và sông thuộc lưu vực Trường Giang

Vài tên hồ và sông thuộc lưu vực Trường Giang

Trần Vy Dù người Việt có phủ lên Prei Nokor, Mi Sâr, Long Hôr… lớp áo Hán như Tân Bình, Định Tường, Vĩnh Long… thì những tên gọi Sài Gòn, Mỹ Tho, Long Hồ… vẫn tồn tại bền vững trong hệ thống địa danh khu vực hoặc trong ký ức dân gian. Vùng Nam Trung … Tiếp tục đọc