Tagged with Dương Đình Nghệ

Mấy nét đại cương về họ Dương Việt Nam trong lịch sử dân tộc (từ khởi thuỷ đến 1945)

Mấy nét đại cương về họ Dương Việt Nam trong lịch sử dân tộc (từ khởi thuỷ đến 1945)

                               Khổng Đức Thiêm CỘI NGUỒN VÀ ĐỊA BÀN KHỞI SINH DÒNG HỌ DƯƠNG VIỆT NAM Tục truyền, từ ngàn năm trước công nguyên, tổ tiên ta đã làm chủ đất Châu Kinh, Châu Dương dựng nên nước Xích Quỷ. Đây là một lãnh thổ lớn rộng, phía bắc vươn tận hồ Động Đình (nay … Tiếp tục đọc