Tagged with đông ly

Vài ghi chú về Triết lý của người Việt

Vài ghi chú về Triết lý của người Việt

Đông Ly 1.Trong bài Một vài suy nghĩ về triết học Việt Nam và những đặc điểm của nó của tác giả Nguyễn Hùng Hậu viết: “Nếu như triết học phương Tây thường gắn liền với những thành tựu của khoa học, đặc biệt là khoa học tự nhiên, triết học Ấn Độ gắn liền … Tiếp tục đọc