Tagged with đà lạt

Điện lực Lâm Đồng thời kỳ 1918-1975

Điện lực Lâm Đồng thời kỳ 1918-1975

                                                    Khổng Đức Thiêm Cao nguyên Lâm Viên – vùng đất tạo nên tỉnh Lâm Đồng ngày nay, vốn là địa bàn cư trú của người Lạch, người Chil và người Srê thuộc dân tộc Cơ Ho, trong đó người Lạch chiếm số đông nhất. Người Việt đầu tiên có ý định dấn … Tiếp tục đọc